Ejendomskontoret er midlertidigt lukket fra i dag, onsdag d.25.november.

Der er blandt medarbejderne på EK én som er testet positiv for Corona, og derfor er alle blevet sendt hjem og bliver testet, i løbet af i dag.

EK kan dog stadig kontaktes pr. telefon mellem kl.7.00 - 9.00, pr. mail og App


Alle forslag til det nu aflyste beboermødet d.5.november vil blive genoptaget på beboermødet i marts 2021. 

Dette gælder bl.a. regnskabet 2019-20, affaldssortering og bestyrelsens beretning.


Den 14. september 2020

VIGTIG orientering vedr. bestyrelsen: 

Da nuværende formand, Helge From, p.t. er på sygeorlov, er næstformand Paul Tempels, tiltrådt som fungerende formand.

Alle henvendelser til fungerende formand bedes derfor, indtil videre, rettet til paul@niveroden.dk

Mvh Afdelingsbestyrelsen


Ejendomskontor

Åben på hverdage Kl. 07.00 - 09.00
Personligt fremmøde i åbningstiden:
Én person ad gangen iført mundbind. 

Mariehøj 478, 2990 Nivå
Tlf. (+45) 49 14 50 79
E: ek-niveroed@kab-bolig.dk 

Vagtordninger (akut) - Klik her
Beboerhus

Informationer om Tingstedet og udlejning: 
Indtil videre er udlejningen af Tingstedet begrænset til 10 siddende deltagere, samt at arrangementet skal lukke senest kl.22:00.

Forespørgsler om og reservering af Tingstedet, sendes til: 
Nyttige adresser

Bestyrelsen:
Send generelle henvendelser, ønsker, spørgsmål & forslag til: bestyrelsen@niveroden.dk

Se her, hvem der sidder i afdelingsbestyrelsen.

Hjemmesiden:
Send forslag, idéer, ønsker, fundne fejl til: niveroden@niveroden.dk