Den 14. september 2020

VIGTIG orientering vedr. bestyrelsen: 

Da nuværende formand, Helge From, p.t. er på sygeorlov, er næstformand Paul Tempels, tiltrådt som fungerende formand.

Alle henvendelser til fung. formand bedes derfor, indtil videre rettes til paul@niveroden.dk

Mvh Afdelingsbestyrelsen


Den 27. juli 2020:

https://drive.google.com/file/d/1Vi4YA7gGbJjZQRBNjvUMV3idOS2gyo9e/view?usp=sharingInformation vedrørende afdelingsmøder frem til den 1. oktober 2020


I relation til Covid-19 er der udfærdiget en midlertidig bekendtgørelse fra Boligministeriet omkring afholdelse af beboermøder, der er gældende frem til den 1. oktober 2020.

Som noget nyt er der indført mulighed for anvendelse af tilmelding til møder, og boligorganisationen skal give mulighed for, at der kan stemmes med fuldmagt på mødet. Det skal sikre, at de beboere, der ikke kan møde fysisk op ikke sættes udenfor indflydelse. Dette gælder også, selv om vedtægterne ikke giver mulighed for at stemme med fuldmagt.

På indkaldelserne der udsendes frem til 1. oktober 2020 er der vedhæftet en tilmeldingsblanket, og nedenstående tekst vedrørende fuldmagter fremgår også af indkaldelserne.

Fuldmagten skal være skriftlig, og hver husstand kan medbringe en fuldmagt fra én anden husstand.

Ønsker du at stemme ved fuldmagt, skal du henvende dig på ejendomskontoret, for at rekvirere en fuldmagtsblanket.

Vær opmærksom på at det kun er den udleverede fuldmagt fra Ejendomskontoret, der er gyldig.

Alle møder bliver indkaldt med forbehold for, at det er muligt, at afholde møderne i tilfælde af, at retningslinjerne for afholdelse af møder bliver lavet om eller at samfundet lukker ned igen.

Med venlig hilsen 
Børge Frisbæk Driftschef

Ejendomskontor

Åben på hverdage Kl. 07.00 - 09.00

Mariehøj 478, 2990 Nivå
Tlf. (+45) 49 14 50 79
E: ek-niveroed@kab-bolig.dk 

Vagtordninger (akut) - Klik her
Beboerhus

Informationer om Tingstedet og udlejning: 

Forespørgsler om og reservering af Tingstedet, sendes til: 
Nyttige adresser

Bestyrelsen:
Send generelle henvendelser, ønsker, spørgsmål & forslag til: bestyrelsen@niveroden.dk

Se her, hvem der sidder i afdelingsbestyrelsen.

Hjemmesiden:
Send forslag, idéer, ønsker, fundne fejl til: niveroden@niveroden.dk