VIGTIGT!

Som tidligere meddelt er haveaffalds- og storskralds aftalen sat ud af kraft.

Der må ikke stilles haveaffald ud som tidligere.

De beboere, som ikke har mulighed for selv at skaffe sig af med affaldet, kan ringe til Ejendomskontoret for en aftale.

Ring til 4914 5079 mellem kl.7.00 og 9.00 på hverdagene.

Der skal være en anerkendelsesværdig grund til at få hjælp fra Ejendomskontoret, f.eks. sygdom, handicap, eller alder.

Øvrige beboere henvises til genbrugspladserne i kommunen eller ved Ejendomskontoret.

Sætter man alligevel haveaffald eller storskrald ud, vil man få besked på at tage det tilbage igen, det vil ikke blive afhentet.

Spørgsmålet om genoptagelse af ordningen vil blive behandlet på næste afdelingsmøde.


Bestyrelsen & Ejendomskontoret
Ejendomskontor

Åben på hverdage Kl. 07.00 - 09.00

Mariehøj 478, 2990 Nivå
Tlf. (+45) 49 14 50 79
E: ek-niveroed@kab-bolig.dk 

Vagtordninger (akut) - Klik her
Beboerhus

Informationer om Tingstedet og udlejning: 

Forespørgsler om og reservering af Tingstedet, sendes til: 
Nyttige adresser

Bestyrelsen:
Send generelle henvendelser, ønsker, spørgsmål & forslag til: bestyrelsen@niveroden.dk

Se her, hvem der sidder i afdelingsbestyrelsen.

Hjemmesiden:
Send forslag, idéer, ønsker, fundne fejl til: niveroden@niveroden.dk