Så er tiden over os, hvor mange oplever fugt i lejligheden. Det giver masser af kondensvand på kolde ruder, i badeværelser og i lysskakten på 1. sal.

Læs denne vejledning fra ejendomskontoret, som igen er højaktuel:


Ejendomskontor

Åben på hverdage Kl. 07.00 - 09.00

Mariehøj 478, 2990 Nivå
Tlf. (+45) 49 14 50 79
E: ek-niveroed@kab-bolig.dk 

Vagtordninger (akut) - Klik her
Leje af Beboerhus

Informationer om Tingstedet og udlejning: 

Forespørgsler om og reservering af Tingstedet, sendes til: 
Nyttige e-mail adresser

Bestyrelsen:
Send generelle henvendelser, ønsker, spørgsmål & forslag til: bestyrelsen@niveroden.dk

Se her, hvem der sidder i afdelingsbestyrelsen.

Hjemmesiden:
Send forslag, idéer, ønsker, fundne fejl til: niveroden@niveroden.dk