Ejendomsservice‎ > ‎

Affald

Have affald

På beboermødet d.27.maj blev det vedtaget at gøre den aktuelle ordning permanent. Det blev begrundet i,

at ejendomskontorets personale kan frigøre tid til at arbejde med projektet “Fri med Vilje”, som vil give markblomster

og dermed bierne og sommerfuglene bedre levevilkår. 


Dette betyder at:

Vores beboere skal sélv bortskaffe haveaffald og storskrald.

Haveaffald og storskrald SKAL opbevares inde i egen have.

Der må IKKE stilles haveaffald og storskrald ud på det offentlige areal d.v.s. på parkeringspladserne ude foran eget hus.


De beboere, som ikke har mulighed for sélv at skaffe sig af med affaldet, skal ringe til Ejendomskontoret for at få en aftale. Der skal være en anerkendelsesværdig grund til at få hjælp fra Ejendomskontoret som f.eks. handicap eller alder.

Ejendomskontoret er åben på hverdage Kl. 07.00 - 09.00 

Personligt fremmøde i åbningstiden: Én person ad gangen iført mundbind. 

Mariehøj 478, 2990 Nivå

Tlf. (+45) 49 14 50 79

E-mail: ek-niveroed@kab-bolig.dk 


Øvrige beboere henvises til genbrugspladserne i kommunen eller ved Ejendomskontoret.

Sætter man alligevel haveaffald eller storskrald ud på det offentlige areal er Husordenen overtrådt. Det vil ikke blive hentet.


                       Bestyrelsen for Niverød III maj 2021


Storskrald

For storskrald henvises til Ejendomskontorets deponeringsplads - trækvogn kan evt. lånes på Ejendomskontoret - eller til kommunens deponeringsplads, Vandtårnsvej 2, Nivå.

Undtagelsesvis kan beboere (ældre, handicappede), der ikke selv kan bringe affald til deponeringspladsen, kontakte Ejendomskontoret og træffe en aftale om afhentning.

Affaldet skal være korrekt sorteret i klar plast sæk (småt brændbart, jern/metal, haveaffald osv.) og placeret ved boligens postkasse tidligst søndag aften eller senest mandag morgen kl. 07:00.

Ekstraordinært - alle beboere
bortskaffelse af større emner (reoler, senge, sammenrullede tæpper og lignende), kan efter forudgående aftale med Ejendomskontoret, afhentes mandag.

Endvidere er det absolut ikke tilladt at hensætte affald på fællesområder !!!