Ejendomsservice‎ > ‎

Affald

Have affald

NB! Ordning suspenderet (se forsiden)

Der afhentes haveaffald i perioden 1. april til 31. oktober.

Haveaffaldet skal være indpakket i gennemsigtige plastsække og grene bundet i max. 1 m. længde og stilles op langs delhegnet i det halvoffentlige område udenfor lejemålet.

Ejendomskontorets funktionærer afhenter haveaffaldet den første hverdag efter en weekend.

Storskrald

For storskrald henvises til Ejendomskontorets deponeringsplads - trækvogn kan evt. lånes på Ejendomskontoret - eller til kommunens deponeringsplads, Vandtårnsvej 2, Nivå.

Undtagelsesvis kan beboere (ældre, handicappede), der ikke selv kan bringe affald til deponeringspladsen, kontakte Ejendomskontoret og træffe en aftale om afhentning.

Affaldet skal være korrekt sorteret i klar plast sæk (småt brændbart, jern/metal, haveaffald osv.) og placeret ved boligens postkasse tidligst søndag aften eller senest mandag morgen kl. 07:00.

Ekstraordinært - alle beboere
bortskaffelse af større emner (reoler, senge, sammenrullede tæpper og lignende), kan efter forudgående aftale med Ejendomskontoret, afhentes mandag.

Endvidere er det absolut ikke tilladt at hensætte affald på fællesområder !!!