6-ugers Varsling - TV Kabel arbejde

indsendt 29. jun. 2016 13.13 af Lars Valbak   [ opdateret 30. jun. 2016 01.41 ]

Adgang til lejemålet i forbindelse med tilslutning til nyt antenneanlæg


Det nye antenneanlæg i Niverød III bliver etableret efter sommerferien, og håndværkerne skal have adgang til boligen for at afslutte installationen.

Adgang til lejemålet skal varsles med minimum 6 ugers varsel jf. lov om leje af almene boliger § 33, stk. 1.

Beskrivelse

De nye antennekabler bliver ført henover loftet, hvor stikledning til hver enkelt bolig bliver trukket ned i krybekælderen og tilkoblet de eksisterende tv-stik. Hvor det er muligt, bliver stikledningerne trukket som skjult installation bag gelcoatevæggene i baderum.

  • Dette medfører, at håndværkerne skal have adgang til begge baderum, samt fri adgang til kælderlem i pulterrum under trappen.
  • Du bedes være behjælpelig med, at give håndværkerne adgang- enten ved at være hjemme eller ved aflevering af nøgler på ejendomskontoret – eventuelt i ejendomskontores brevindkast.
  • Installationsarbejdet bliver udført af Dansk Kabel TV i uge 33, 34 og 35. Arbejdet i den enkelte bolig forventes at vare ca. 1 time.
Du vil få en præcis varsling af håndværkerne 14 dage- og igen 3 dage forinden arbejdet i din bolig. 

Såfremt du afleverer nøglerne, skal disse være ejendomskontoret i hænde senest kl. 07:00 på den varslede dag.

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret og Dansk Kabel TV

Kontaktoplysninger

Søren Martinussen
Driftschef
T 49 14 50 79
Ċ
Lars Valbak,
29. jun. 2016 13.27