Møde om NYTTEHAVER

indsendt 8. apr. 2016 07.32 af Lars Valbak   [ opdateret 18. apr. 2016 14.32 ]
7. april 2016, kl. 19:00 i Tingstedet.

Alle, der har reserveret en nyttehave, samt de, der måtte ønske en nyttehave, indkaldes til møde i Tingstedet.

Såfremt man er forhindret, dvs. er blandt dem der allerede har skrevet sig op, bedes man sende en mail til formanden, hfrom@tdcadsl.dk, eller ringe på tlf. 23 37 99 71 eller 49 18 13 73. 

Der bliver 20 haver, hvoraf 16 er reserveret ved den sidste udsendelse af anmeldelses blanketter eller pr. mail. De resterende haver vil blive fordelt ved lodtrækning, såfremt der melder sig flere end 4, ligesom tildelingen af havernes placering vil blive foretaget ved lodtrækning.

Fordelingen af de enkelte haver (beliggenhed) vil være klar til den 14. april, hvor vi mødes på området kl. 16:00. Haverne kan tages i brug den 15. april.

Information samt regler og depositum/leje, vil blive gennemgået på mødet den 7. april.

Se også denne side

Velkommen!

p.b.v.
Helge From
Formand for afdelingsbestyrelsen, Niverød III