Vand- og Varmeopgørelser

indsendt 29. maj 2016 03.09 af Lars Valbak   [ opdateret 9. aug. 2017 00.50 ]
Fejl i Vand- og Varmeopgørelser

Som det er de fleste bekendt, modtog vi et vand- og varmeregnskab for 2015, udsendt den 26 april 2016 (brevet var dateret 14. april), der senere viste sig at være behæftet med graverende fejl.

En beboer havde således fået en efterregning på over kr 110.000,- og da beboeren henvendte sig til bestyrelsen, blev der omgående taget kontakt til KAB.

Fejlen betød desværre en helt ny omfordeling, af den samlede regning til alle i Kvartererne og derfor fik vi den 4. maj, en ny opgørelse.

KAB erkender og beklager fejlen.

Sagen forfølges dog yderligere af bestyrelsen, da der jo sås tvivl om kvaliteten af hele afregningsystemet.

Der er aktuelt en dialog igang med KAB og der vil derfor over de næste uger fremkomme flere oplysninger. Vi opdaterer på hjemmesiden, efterhånden som vi får svar på vores spørgsmål. 

Vi stiller os naturligvis ikke tilfreds blot med ord, men forventer en handlingsplan fra KAB, der forbedrer de interne procedurer og kvalitetskontroller. Een ting er, at der kan ske fejl, men det er ikke i orden, at der ikke er kontrolmekanismer der fanger så graverende fejl, inden de sendes ud.

P.S. Det ville være fint der var flere, som ville checke sit målte forbrug via brunata.dk

Video der forklarer, hvordan man kommer igang med Brunata.dk: