Varsling

Oprettelsesdato: Apr 25, 2018 9:16:35 AM

Information fra Ejendomskontoret – Til beboerne i Niverød III

April 2018

Varsling – Mulighed for nedsat vandtryk i jeres boliger

I forbindelse med undersøgelse af det forholdsvis store u-målte vandforbrug, vil der i en periode fra 2. maj til 10. maj 2018, være mulighed for nedsat vandtryk i boligerne.

NB! Dette kan i nogen tilfælde bevirke, at vaskemaskiner og lignende ikke vil køre i perioden. I bedes henvende jer til Ejendomskontoret hvis dette er tilfældet.

Vi håber på jeres forståelse, da det kan have økonomiske konsekvenser for afdelingen.

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret