Det Grønne Udvalg

Det grønne udvalg er et udvalg under afdelingsbestyrelsen for Niverød III og skal være med til at sikre, at afdelingen fremstår med velholdte udearealer.


Udvalget tager stilling til alt hvad der IKKE hører til bygningerne altså: legepladser, beplantning, græsarealerne, belægninger, p-pladser.

Træer, buske, hække og anden beplantning er en vigtig del af vores afdeling.

Udvalget bedømmer standarden ud fra de i husordenen udstukne retningslinjer samt en almen vurdering af planternes og arealernes tilstand.

Aktiviteter:

  • Der gennemføres vurderings- og inspirationsture 3 gange om året: marts, juni og oktober, hvor vi går rundt i bebyggelsen..

  • På turene noteres de områder der ikke fremstår efter afdelingens standard.

  • Der tages evt. billeder til dokumentation.

  • Udvalget kan indstille brug af midler til bestyrelsen

Det grønne Udvalg består af:

 1. Gerhard Westphal (Formand)

 2. Kirsten Rasmussen

 3. Jesper Grundsø de la Motte

 4. Sonja Abildtrup Margeritten 52

 5. Ole Jensen Margerittens 13