Det Grønne Udvalg

Det grønne udvalg er et udvalg under afdelingsbestyrelsen for Niverød III og skal være med til at sikre, at afdelingen fremstår med velholdte udearealer.


Udvalget tager stilling til alt hvad der IKKE hører til bygningerne altså: legepladser, beplantning, græsarealerne, belægninger, p-pladser.

 

Træer, buske, hække og anden beplantning er en vigtig del af vores afdeling.

 

Udvalget bedømmer standarden ud fra de i husordenen udstukne retningslinjer samt en almen vurdering af planternes og arealernes tilstand.  

Aktiviteter:

Det grønne Udvalg består af:

Der er p.t. ikke den nødvendige tilslutning fra afdelingens beboere for at sikre den kvalitet bestyrelsen ønsker leveret fra det grønne udvalg  - det er derfor besluttet indtil videre at begrænse aktiviteterne til en årlig markvandring foretaget af bestyrelsen.