Arrangementer

Har du en idé til et eller flere arrangementer, så er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsen for at afklare, om der kan søges støtte. 

Der afsættes hvert år et beløb i budgettet til støtte for beboeraktiviteter. Støtte kan gives under forudsætning af, at den aktivitet der søges støtte til, skal være for alle beboere.

Målsætning:

Der foreligger løbende en række ideer & ønsker til kommende arrangementer, som der evt. kan arbejdes videre med mhp. eventuelt tilskud til udgifter.

Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har et forslag til et beboerarrangement.

Du kan få støtte. Den eneste betingelse er, at et støtteberettiget arrangement skal være åbent for ALLE beboere.

Kontakt: bestyrelsen@niveroden.dk

Eksempler: