Kvartererne i Nivå

For os der bor i Æblets, Kastaniens, Valmuens, Margerittens, Rosens og Violens Kvarter

2990 Nivå

Ekstraordinært afdelingsmøde

Den 2. juni 2022 kl. 19.00 blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde i Niverød III i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31

Den af bestyrelsen og driften anbefalede reviderede rammebevilling på 3.345.063 kr. for den nye affaldssorteringsløsning blev vedtaget.

På samme møde blev der også valgt en ny formand, Paul Tempels.

Referat fra mødet kommer snarest.

Det sker

NYT !! fra ejendomskontoret

Kommende opgaver i Kvartererne:

I løbet af foråret / sommer igangsættes to større opgaver i kvartererne:

  • Der laves beplantning af nye busker og træer i Æblets, Kastanjens og Valmuens. Til efteråret '22 / forår '23 laves en plan for de resterende kvarterer.

  • 140 skure i Violens, Margerittens, Rosens og Valmuens renoveres i løbet af foråret / sommer..

Ejendoms kontor

Åben på hverdage Kl. 07.00 - 09.00

for telefonkontakt og personlig fremmøde.


Mariehøj 478, 2990 Nivå

Tlf. (+45) 49 14 50 79

E-Mail: ek-niveroed@kab-bolig.dk


Vagtordninger (akut) - Klik her

Beboerhus

Informationer om Tingstedet og udlejning:

Beboerhuset Tingstedet - med plads til 50 personer

Et fuldt udstyret køkken har service til 50 deltagere. Der skal bestilles plads og skrives kontrakt mod 1.000,- kr. i leje og et depositum på 1.000,- kr.

Læs mere om dette via linket "leje af beboerhuset" .

Forespørgsler om og reservering af Tingstedet, sendes til:

tingstedet@niveroden.dk

Bestyrelsen

Se hvem der pt. sidder i afdelingsbestyrelsen.

Se video ang. beboerdemokrati:

Send generelle henvendelser, ønsker, spørgsmål & forslag til: bestyrelsen@niveroden.dk

Vedr. hjemmesiden: Send gerne dine forslag, idéer, ønsker og eventuelle fejl du finder til: niveroden@niveroden.dk