Kvartererne i Nivå

For os der bor i Æblets, Kastaniens, Valmuens, Margerittens, Rosens eller Violens Kvarter

2990 NivåOBS! Ekstraordinært afdelingsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde i Niverød III, Torsdag den 2. juni 2022 kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31

På ordinært afdelingsmøde i Niverød III den 27. maj 2021 blev det enstemmigt besluttet at etablere fuldt nedgravet anlæg til sortering af affald.

Siden beslutningen blev truffet, er projektet blevet behandlet og godkendt af myndighederne, men på grund af stigende priser er det imidlertid ikke muligt at udføre opgaven inden for det godkendte budget.

Det sker

NYT !! fra ejendomskontoret

i løbet af foråret / sommer igangsættes to større opgaver i kvartererne:

Der laves beplantning af nye busker og træer i Æblets, Kastaniens og Valmuens. Til efteråret '22 / forår '23 laves en plan for de resterende kvarterer.

140 skure i Violens, Margerittens, Rosens og Valmuens renoveres i løbet af foråret / sommer..

Ejendoms kontor

Åben på hverdage Kl. 07.00 - 09.00

for telefonkontakt og personlig fremmøde.


Mariehøj 478, 2990 Nivå

Tlf. (+45) 49 14 50 79

E-Mail: ek-niveroed@kab-bolig.dk


Vagtordninger (akut) - Klik her

Beboerhus

Informationer om Tingstedet og udlejning:

Beboerhuset Tingstedet - med plads til 50 personer

Et fuldt udstyret køkken har service til 50 deltagere. Der skal bestilles plads og skrives kontrakt mod 1.000,- kr. i leje og et depositum på 1.000,- kr.

Læs mere om dette via linket "leje af beboerhuset" .

Forespørgsler om og reservering af Tingstedet, sendes til:

tingstedet@niveroden.dk

Bestyrelsen

Se hvem der pt. sidder i afdelingsbestyrelsen.

Se video ang. beboerdemokrati:

Send generelle henvendelser, ønsker, spørgsmål & forslag til: bestyrelsen@niveroden.dk

Vedr. hjemmesiden: Send gerne dine forslag, idéer, ønsker og eventuelle fejl du finder til: niveroden@niveroden.dk