Kvarterenes 50-års jubilæum 2023 !

Vores bebyggelse fylder 50 år i 2023 !

Bestyrelsen er i gang med at planlægge, hvad der skal ske i forbindelse med vores runde jubilæum.

Den endelige dato for festligholdelsen vil blive annonceret snart.

Vi efterlyser stadigvæk input hvad rammer og arrangementer angår, og beboerne opfordres til at komme med ideer, forslag, samt evt. tilbud om at deltage i planlægning og afvikling.

Alle indspark er velkomne !

- så send bare en mail til Gerhard@niveroden.dk

Særnummer 2.pdf