Affald

Have affald

De beboere, som ikke har mulighed for sélv at skaffe sig af med affaldet, skal ringe til Ejendomskontoret for at få en aftale. Der skal være en anerkendelsesværdig grund til at få hjælp fra Ejendomskontoret som handicap, alder eller andet.

Dette betyder at:

Vores beboere skal sélv bortskaffe haveaffald og storskrald.

Haveaffald og storskrald SKAL opbevares inde i egen have.

Der må IKKE stilles haveaffald og storskrald ud på det offentlige areal d.v.s. på parkeringspladserne ude foran eget hus.

På beboermødet d.27.maj blev det vedtaget at gøre den aktuelle ordning permanent.

Storskrald

For storskrald henvises til Ejendomskontorets deponeringsplads - trækvogn kan evt. lånes på Ejendomskontoret - eller til kommunens deponeringsplads, Vandtårnsvej 2, 2990 Kokkedal, som er åben kl.6-18 til hverdag og kl.10-18 iweekenden.https://www.fredensborg.dk/borger/affald-og-genbrug/genbrugspladser.

Undtagelsesvis kan beboere som pga alder, handicap eller andet, ikke selv kan bringe affald til deponeringspladsen, kontakte Ejendomskontoret og træffe en aftale om afhentning.

Affaldet skal være korrekt sorteret i klar plast sæk (småt brændbart, jern/metal, haveaffald osv.) og placeret ved boligens postkasse tidligst søndag aften eller senest mandag morgen kl. 07:00.

Ekstraordinært - alle beboere

bortskaffelse af større emner (reoler, senge, sammenrullede tæpper og lignende), kan efter forudgående aftale med Ejendomskontoret, afhentes mandag.

Endvidere er det absolut ikke tilladt at hensætte affald på fællesområder !!!

Ejendomskontoret er åben på hverdage Kl. 07.00 - 09.00 

Mariehøj 478, 2990 Nivå

Tlf. (+45) 49 14 50 79

E-mail: ek-niveroed@kab-bolig.dk 

Deponeringspladsen er åben kl.7-14

Øvrige beboere henvises til genbrugspladserne i kommunen eller ved Ejendomskontoret.

Sætter man alligevel haveaffald eller storskrald ud på det offentlige areal er Husordenen overtrådt. Det vil ikke blive hentet.

Bestyrelsen for Niverød III maj 2021